Zapowiedź konsultacji społecznych

03 października 2022 | Aktualności

Spółka Trasa Łagiewnicka S.A. informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących zadania pn. „Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia – węzeł „Ruczaj”.

Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicach: : V Krowodrza, VI Bronowice, VII Zwierzyniec, VIII Dębniki.

Konsultacje rozpoczną się 17 października, a zakończą 18 listopada 2022 roku.

Celem konsultacji jest zaprezentowanie wariantów projektowanych Tras: Zwierzynieckiej, Pychowickiej oraz zebranie opinii mieszkańców co do wyboru jednego z wariantów Tras.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:
3 października 2022r – zapowiedź konsultacji społecznych,
17 października 2022r – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji społecznych,
18 listopada 2022r – zakończenie konsultacji społecznych.

Formy konsultacji:

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą zamieszczane na stronie www.3obwodnica.krakow.pl oraz w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie – www.inwestycje.krakow.pl. Komplet materiałów konsultacyjnych zostanie udostępniony na tych stronach w dniu rozpoczęcia konsultacji tj. 17 października 2022r. Za pomocą poniższych linków pobrać można mapę prezentującą przebieg obu Tras w wariantach, poddawanych pod konsultacje.

Trasa Pychowicka – pobierz

Trasa Zwierzyniecka – pobierz

Wszelkie informacje techniczne można uzyskać pod numerem telefonu: 667-677-938 (od 17 października 2022r do 18 listopada 2022r)


Wykonawca:
MP Sp. z o.o. Sk. – Lider Konsorcjum
ul. Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków; e-mail: biuro@mpmosty.pl


Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

Secured By miniOrange