Klauzula informacyjna

Informuję, że:


 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych w umowie jest Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Zbrojarzy 78, 30-412 Kraków zwana dalej: „Administratorem”.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, które będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy.
 3. Inspektorem ochronnych danych u Administratora jest Trasa Łagiewnicka S.A.
  Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Zbrojarzy 78, 30-412 Kraków lub telefonując pod numer: 123578000. e-mail; sekretariat@trasalagiewnicka.krakow.pl
  Możesz skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: ul. Zbrojarzy 78, 30-412 Kraków lub telefonując pod numer: 123578000. e-mail; iod@trasalagiewnicka.krakow.pl
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy.
 5. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest ustawa o dostępnie do informacji publicznej, dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
 6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres umowy i jej rozliczenia
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Pan/Pani ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu /Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 10. W oparciu o Pana /Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani /Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
Secured By miniOrange