LP Numer Przetarg Data ogłoszenia
5/2024 WP.271.4.24.JJ Bieżące utrzymanie infrastruktury odwodnienia na odcinku drogowym Trasa Łagiewnicka w Krakowie 2024-05-14
4/2024 WP.271.4.24.JJ Bieżące utrzymanie infrastruktury odwodnienia na odcinku drogowym Trasa Łagiewnicka w Krakowie 2024-03-28
3/2024 WP.271.4.24.JJ Bieżące utrzymanie infrastruktury odwodnienia na odcinku drogowym Trasa Łagiewnicka w Krakowie 2024-03-18
2/2024 WP.271.2.24.LP Utrzymanie, konserwacja i bieżące naprawy instalacji oraz urządzeń oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, mostów, estakad, kładek oraz tuneli Gminy Miejskiej Krakow, prowadzonych przez Trasę Łagiewnicką S.A. 2024-02-22
1/2024 WP.271.5.24.BO Utrzymanie systemów tunelowych wraz z systemami budynków technicznych 2024-02-01
1/2023 WP.271.17.23.JK Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogowym Trasa Łagiewnicka w Krakowie 2023-12-12
15/2022 WP.271.17.22.LP Utrzymanie, konserwacja i bieżące naprawy instalacji oraz urządzeń oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, mostów, estakad, kładek oraz tuneli Gminy Miejskiej Kraków, prowadzonych przez Trasę Łagiewnicką S.A. 2022-12-29
14/2022 WP.271.18.22.JJ Bieżące utrzymanie infrastruktury odwodnienia na odcinku drogowym Trasa Łagiewnicka w Krakowie” 2022-12-08
13/2022 WP.271.9.22.BO Utrzymanie systemów tunelowych wraz z systemami budynków technicznych 2022-12-02
12/2022 WP.271.15a.22.JK Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogowym Trasa Łagiewnicka w Krakowie 2022-11-15
11/2022 WP.271.14.22.PK Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej Trasy Łagiewnickiej na rok 2023 2022-11-03
10/2022 WP.271.15.22.JK Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogowym Trasa Łagiewnicka w Krakowie 2022-10-26
07/2022 WP.271.1.1.22.TŻ Najem fabrycznie nowych pojazdów samochodowych wraz z usługami eksploatacyjnymi na potrzeby Spółki Trasa Łagiewnicka S.A. 2022-07-29
07/2022 2022/BZP 00253506/01 Najem fabrycznie nowych pojazdów samochodowych wraz z usługami eksploatacyjnymi na potrzeby Spółki Trasa Łagiewnicka S.A. 2022-07-13
04/2022 WP.271.1.22.TŻ „Leasing operacyjny fabrycznie nowych pojazdów samochodowych wraz z usługami eksploatacyjnymi na potrzeby Spółki Trasa Łagiewnicka S.A.” 2022-05-16
03/2022 WP.271.4.22.MŻ/BO „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w budynkach technicznych oraz doprowadzenie łącza analogowego do miejsca instalacji urządzeń transmisji alarmów pożarowych (UTA)” 2022-03-31
02/2020 WP.271.5.20.PC Opracowanie założeń i wdrożenie kampanii informacyjno – promocyjnej dla projektu pn. „Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej” 2020-06-17
01/2020 WP.271.3.20.AD Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł Ofiar Katynia, węzeł Ruczaj) 2020-05-25
Secured By miniOrange