1
1

O projekcie

Kontynuujemy prace związane z największym – realizowanym obecnie – projektem inwestycyjnym w Krakowie (budową Trasy Łagiewnickiej), którego celem jest odciążenie komunikacyjne centrum miasta.

 

Przedmiotem zamówienia, jest opracowanie w skład którego wchodzi wykonanie wielowariantowej koncepcji, przeprowadzenie konsultacji społecznych, przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji dotyczących środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia  (z podziałem na dwa zadania dla Tras).  Opracowanie  obejmuje również uzyskanie w/w zgody oraz innych stosownych zgód, pozwoleń, warunków, decyzji i dokumentów dla zadań: budowa Trasy Zwierzynieckiej oraz budowa Trasy Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” – węzeł „Ruczaj”). 

 

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać wariantową koncepcję podzieloną na dwa niezależne zadania wraz z wykonaniem badań  geologicznych. Zadanie I obejmuje odcinek Trasy Pychowickiej od końca zakresu Budowy Trasy Łagiewnickiej przy ul. Grota Roweckiego do ul. Księcia Józefa. Zadanie II obejmuje odcinek Trasy Zwierzynieckiej od ul. Księcia Józefa do Ronda Ofiar Katynia.

 

Wykonawca zobowiązany będzie również do przeprowadzenia konsultacji społecznych, uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, opracowania części kosztowych przedsięwzięcia.

Wykonawca  opracuje warianty przebiegu Trasy Zwierzynieckiej i Trasy Pychowickiej z uwzględnieniem oczekiwań  mieszkańców oraz możliwości technicznych i finansowych ich realizacji. W oparciu o te opracowania, wybrany zostanie wariant wynikowy, czyli wariant najbardziej optymalnego przebiegu obu Tras.

 

Zarówno Trasa Zwierzyniecka jak i Trasa Pychowicka przygotowane do realizacji będą w formie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu. W rejonie skrzyżowania  Trasy Pychowickiej z ulicą Księcia Józefa  planowane  jest zlokalizowanie nowej pętli tramwajowo – autobusowej oraz parkingu Park and Ride i wykonanie odcinka pętli tramwajowej do pętli Salwator. W rozwiązaniach wariantowych analizowane będzie zarówno przekroczenie rzeki Wisły tunelem jak i obiektem mostowym, a także poprowadzenie linii tramwajowej wzdłuż poszczególnych fragmentów obu zadań. Trasa Zwierzyniecka i Trasa Pychowicka będą kontynuacją Trasy Łagiewnickiej. Ich zadaniem będzie zachęcenie kierujących do rezygnacji z przejazdu przez centrum miasta Krakowa i skorzystanie z szybkiego i bezkolizyjnego połączenia międzydzielnicowego. Zwiększenie płynności ruchu na III Obwodnicy, przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy.

 

Spółka Trasa Łagiewnicka, zgodnie z powierzeniem zadania Uchwałą Rady Miasta Krakowa ma zrealizować opracowanie dokumentacji dla kontynuacji budowy Trasy Łagiewnickiej.

Multimedia

Secured By miniOrange